Pielgrzymki: Turcja

Turcja to rozległy kraj położony na granicy Europy i Azji Mniejszej o powierzchni przekraczającej 780,000 km kwadratowych. Państwo to zachwyca nas swoją bogatą kulturą a także historią, której korzenie sięgają starożytności.

Na terenie dzisiejszej Turcji (Anatolii) znajdowało się wiele ośrodków kultury helleńskiej i hellenistycznej. To tutaj leżała Troja, Pergamon, Filadelfia czy Efez oraz wiele grackich i rzymskich miast, które do dzisiaj przyciągają turystów zabytkowymi kościołami, teatrami, meczetami lub ich pozostałościami.

Dla nas chrześcijan Turcja to przede wszystkim ziemia po której chodziła Najświętsza Maria Panna, Św. Paweł, Piotr, Jan, Łukasz, Barnaba, Abraham, Jakub, Noe oraz inni. Jest to także teren, gdzie znajdowały się Ogrody Raju oraz Kościoły Apokalipsy Św. Jana

Pixelgraf, 2007