Pielgrzymki: Cypr

Cypr jako małe państwo jest jedną z największych wysp Morza Śródziemnego, wielkością ustępuje jedynie Sycylii i Sardynii, Położenie Cypru na pograniczu cywilizacji Wschodu i Zachodu, spowodowało, że ziemię tę przemierzali Egipcjanie, Fenicjanie, Asyryjczycy, Persowie, Rzymianie, Bizantyjczycy, Krzyżowcy, Frankowie, Wenecjanie, Turcy i Brytyjczycy starając się sprawować kontrolę nad wyspą ze względu na jej porty i złoża miedzi.

Chrześcijaństwo pojawiło się na Cyprze w 45 roku wraz z przybyciem na wyspę apostołów i misjonarzy Pawła i Barnaby.

Biblijny Cypr wspominany jest w Starym Testamencie w dwóch księgach (Iz 23:1,2; Ez 27:6)

Św. Barnaba pochodzący z Cypru wielokrotnie wymieniany jest w Nowym Testamencie. (Dz 4:36, 9:17-31, 11:19-26, 13:1-15, Ga 2,1 Kor 9:6, Kol 4:10)

Pierwsza podróż misyjna św. Pawła (Dz 13: 1-13)

“Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach,
w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od
rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach
w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach
na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi.”

Pixelgraf, 2007