Pielgrzymki: Egipt

Egipt jest najprawdopodobniej jedną z najstarszych cywilizacji na świecie, która zaczęła się rozwijać wzdłuż koryta rzeki Nil już 7000 lat temu. Cywilizacja ta rozwinęła się na terenach jednej z największych pustyń świata, na obszarze większym niż Europa.

Obecność Izraelitów w Egipcie rozpoczęła się wraz z pojawieniem się Józefa (Syna Jakuba), który przybył tu z karawaną podążającą z innego wielkiego ośrodka cywilizacyjnego Mezopotamii.

Pośród rzymskich ruin na Starym Mieście w Kairze, są zarówno żydowskie jak i chrześcijańskie pamiątki i miejsca, które nam przypominają o żydowskiej obecności, a także o pobycie Świętej Rodziny w Egipcie.

Według źródeł zachowanych przez Kościół Koptyjski w Egipcie, Święta Rodzina udała się z Betlejem przez Gazę El Zaranig, El Arish, północną część półwyspu Synaj do Farmy w okolice Kairu. Po krótkim pobycie w Starym Kairze, Najświętsza Rodzina przeniosła się na południe do dzielnicy zwanej “Maadi”. Stąd też popłynęli Oni Nilem na południe Egiptu.

“A gdy oni odeszli, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić”.

Pixelgraf, 2007