Pielgrzymki: Ziemia Święta

„…ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza” Mdr 12, 7

Ziemia Święta. Ojczyzna ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. To miejsce szczególne na naszej planecie. Tutaj: „gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty” (Ga 4, 4). Na tej ziemi „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1, 14). Tutaj Jezus Chrystus ogłosił światu Ewangelię - Dobrą Nowinę o zbawieniu. Na tej ziemi złożył Bogu Ojcu swoje życie w ofierze za zbawienie świata, na odpuszczenie grzechów wszystkich ludzi. Tutaj, umierając na drzewie krzyża, zostawił nam swoją Matkę. Na tej ziemi, jako pierwszy zwyciężył śmierć. Zmartwychwstał. Zesłał Ducha Świętego. Tutaj przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Z powyższych powodów Ziemia Święta stała się niezwykle cenna dla wszystkich wierzących w Chrystusa i jest szczególnym celem pielgrzymek.
Pixelgraf, 2007